BLOGAsiakassuhde ja kestävyysurheilu

24.2.2020 | Blogi

Asiakassuhteen luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen ovat pitkäjänteistä työtä. Suhteessa kaksi osapuolta rakentavat luottamussuhdetta sekä toimivia toimintamalleja. Suhde perustuu osapuolten kommunikaatioon sekä tuntemuksiin, mahdollisesti jopa mitattaviin tavoitteisiin ja molemminpuoliseen hyödyn tavoitteluun hyödynnettävän tuotteen tai palvelun ympärille.  Asiakassuhde voi hyvin, kun siihen keskitytään ja sitä vaalitaan jatkuvasti. Hyvä asiakassuhde vaatii myös aikaa kehittyä – pikavoittoja ei ole.

Asiakassuhde on kuin kestävyysurheilun harjoittelu. Kestävyysurheilu vaatii vankan ja hartaasti rakennetun peruskunnon, jonka päälle rakennetaan vauhtikestävyys. Samoin on asiakassuhteessa. Kun perusta on tehty kunnolla, on mahdollista nousta korkeammalle tasolle. Asiakassuhteessa, kuten kestävyysurheilussa, voi tulla vastaan myös haasteita. Näin voi käydä, kun yhteistä päämäärää ei saavuteta toivotulla tavalla tai halutussa aikataulussa. Hyvin rakennetulle asiakassuhteelle haasteet voivat kuitenkin parhaassa tapauksessa luoda uuden ponnistuslaudan, mikä mahdollistaa entistä menestyksekkäämpien tulosten tavoittelun.

Pitkäaikaisessa asiakassuhteessa puhutaan usein kumppanuudesta. Siinä molemmat osapuolet tuovat suhteeseen oman panoksensa ja saavat kumppanuudesta hyötyjä. Asioita tehdään yhdessä ja suunnataan kohti jaettuja tavoitteita. Vaalitaan kaikki hyviä ja monipuolisia kumppanuussuhteita. Pidetään siitä peruskunnosta huolta, jotta voimme kumppaneina yltää yhdessä entistä parempiin tuloksiin.

Mikko Paalumäki

Myyntipäällikkö Mikko Paalumäki