Asiakkaidemme kertomaa

26.9.2018 | Enerity Solutions, Pääuutiset

Syksyn satoa asiakaskyselystä

Tietokoura toteutti syksyllä imago- ja somekyselyn. Kysely tehtiin, koska Tietokoura oli kartoittanut viimeksi imagoaan vuonna 2013 ja halusimme selvittää, ovatko asiakkaiden mielipiteet yrityksestä muuttuneet. Lisäksi halusimme tietää, voimmeko parantaa viestintäämme.

Kyselyyn vastasi 34 prosenttia asiakkaistamme. Kysely koostui avoimista kysymyksistä sekä arvosteluasteikoista. Kaikkien arvosanallisten vastausten keskiarvo oli hyvä 4,0 (asteikolla 1 – 5). Toimialaosaaminen (4,3) palvelevuus (4,3), luotettavuus (4,2) ja referenssit (4,2) arvosteltiin Tietokouran parhaimmiksi ominaisuuksiksi. Heikoimmat arvosanat saimme proaktiivisuudesta (3,6), edelläkävijyydestä (3,7), toimitusvarmuudesta (3,9) ja hinta-laatusuhteesta (3,9).

”Energia-alalle suuntautunut innovatiivinen tietotalo”

Avoimissa vastauksissa Tietokouraa kuvattiin mm. hyväksi ja osaavaksi kumppaniksi, asiakaslähtöiseksi, innovatiiviseksi, ketteräksi sekä joustavaksi energia-alan yritykseksi. Kilpailijoitaan paremmaksi Tietokoura arvioitiin toimialaosaamisessa, molempia tahoja hyödyttävässä kumppanuudessa, hinta-laatusuhteessa, nopeudessa, ketteryydessä ja sitoutuneisuudessa.

Saimme palautteista ideoita ohjelmistojen sekä projektinhallinnan kehittämiseksi. Kehityskohteita on käsitelty ja käsitellään jatkossakin sisäisissä palavereissa, missä suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet.

”Olemme erittäin tyytyväisiä asiakkaiden aktiivisuudesta”, kertoo Tietokouran toimitusjohtaja Jorma Laukkanen.  ”Vastaavanlaisen kaltainen kysely tehtiin vuonna 2013, jolloin keskiarvoksi tuli 3,7. Nyt keskiarvon ollessa 4,0, eli kiitettävällä tasolla, voimme todeta, että olemme oikealla suunnalla toimintojen kehittämisessä. Meille on erityisen tärkeää, ettei mikään mitatuista ominaisuuksista saanut arvosanaksi alle 3,6. Jatkamme edelleen toimintamme kehittämistä asiakkaidemme parhaaksi.”

TIetokouran toimitusjohtaja Jorma Laukkanen