Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojatietämys korkealla tasolla

9.10.2019 | Enerity Solutions

Henkilöstömme tietoturva- ja tietosuojatietämys ovat korkealla tasolla. Työntekijöiden osaamista kehitetään ja pidetään yllä mm. erilaisilla koulutuksilla ja testeillä.

Viimeisin testi suoritettiin syksyllä ja sen läpäisemistä vaadittiin kaikilta. Yksi testin ensimmäisellä kerralla läpäisseistä oli suunnittelupäällikkö Timo Storhammar. Tietoturvakoulutuksessa meillä toimitaan kuten muissakin henkilöstön kehittämisasioissa, eli pyritään aktiivisesti kouluttamaan ja kannustetaan kouluttautumaan. Meillä tietoturvapäällikkö huolehtii tarvittavien tietoturva-asioiden seuraamisesta ja koulutustarpeen suunnittelusta. Jokaisella työntekijällä on kuitenkin oman tekemisen kautta suuri vastuu tietoturva-asioissa”, kertoo Timo.

On sanomattakin selvää, että tietoturva ja -suoja ovat tärkeitä asioita meille sekä asiakkaillemme. Toimimme laatimamme tietoturvapolitiikan mukaisesti ja tietoturva otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Edellytämme myös kumppaneiltamme sitoutumista tietoturvalliseen toimintaan.

Tietoturvapolitiikan mukaisesti teemme myös vähintään kerran vuodessa sisäisen tietoturva-auditoinnin. Auditoinnissa käytännössä varmistetaan, että noudatamme politiikkamme mukaisesti tietoturva-asioita. Sen yhteydessä arvioidaan myös mahdollinen henkilöstön koulutustarve. Kuluvan vuoden osalta koulutukset on pidetty ja asiat ovat hyvin kaikkien hallussa. Seuraava osaamiskartoitus on suunniteltu ensi keväälle.

 

Suunnittelupäällikkö Timo Storhammar