BLOGJarmo Partanen: Muutoksen tuulet vaikuttavat myös siirtohinnoitteluun

22.1.2019 | Blogi, Sähköverkko

Muutoksen tuulet

Maapallon lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen torjumisessa sähköntuotanto on merkittävässä asemassa.   Aurinko- ja tuulivoima on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen sekä vanhaa fossiilista sähkötuotantoa poistuu markkinoilta.  Tämä energiamurros yhdistettynä älykkäiden laitteiden yleistymiseen aiheuttaa vaatimuksia ja tuo uusia mahdollisuuksia sähköjärjestelmään.

”Tulevaisuudessa sähköjärjestelmä on monitahoisempi, koska sähköä käytetään eri tavoin ja pientuotanto lisääntyy. Nämä muutokset asettavat haasteita sähköverkkoyhtiöille”, kertoo Älyverkkotyöryhmässä toiminut Jarmo Partanen Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta. ”Lisäksi sähkönsiirron hinnoittelu tulee muuttumaan: sähkönsiirtomaksuissa perusmaksun osuus vähenee ja korvautuu tehokomponentilla.”

Siirtohinnoitteluun vaikuttavat keskeisesti myös investoinnit.  Suomessa on mm. asetettu vaatimuksia toimitusvarmuudelle ja nämä ovat edellyttäneet suuria investointeja.  Nämäkin investoinnit vaikuttavat osaltaan siirtohinnan muodostumiseen, eikä investointeja saada katettua kassavirralla, joka johtaa merkittäväänkin vieraan pääoman käyttöön.

Eroon Exceleistä

Perinteisesti sähköverkkoyhtiöt ovat hoitaneet liiketoiminnan strategisen suunnittelun pyörittämällä Exceleitä, mutta tulevaisuudessa se osoittautuu yhä haastavammaksi.  Siirtohinnoitteluun tulee uutena komponenttina tehohinnoittelu, jota pitää ennakoida vuosiksi eteenpäin. Regulaatiomallin mukaista sallittua tuottoakaan ei voi tarkastella vuositasolla, vaan yhtiön liikevaihtoa täytyy suunnitella pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi raporttien laatiminen on ollut työlästä ja vaatinut paljon aikaa. Myös käsin kirjattaessa virheen mahdollisuus kasvaa. Monet yhtiöt ovat jo toivoneet loppua Exceleille ja ulkopuolista ratkaisua, millä tämä kaikki olisi hallittavissa. Tietokoura on vastannut tähän tarpeeseen.

”On hyvä, että markkinoilla on vaihtoehto Exceleille: Enerity™ Sähköverkko on erinomainen työkalu kaikille sähköverkkoyhtiöille koosta riippumatta”, toteaa Enerity™ Sähköverkko -ratkaisun kehityksessä mukana ollut Partanen ja jatkaa: ”Ratkaisun kehityksessä on myös huomioitu, että sitä pystyy mukauttamaan tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia vastaavaksi.”

 

Jarmo Partanen yliopistolla
Jarmo Partanen, Sähkötekniikan professori, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto