Korpelan Voima uudeksi PriceGen™ Asiakkaaksi

1.2.2012 | Asiakkaat, Sähkönmyynti

Korpelan Voima ottaa 31.1.2012 allekirjoitetulla sopimuksella kevään 2012 aikana käyttöönsä Tietokouran PriceGen-järjestelmän sähkön tarjouslaskentaan ja myyntisalkkujen hallintaan.

”Korpelan Voima toimii aktiivisesti sähkönmyyntimarkkinoilla. Olemme kehittäneet myyntitoimintojamme edelleen ja osana tätä kehitystä hankimme PriceGen järjestelmän. Vertailimme markkinoilla tarjolla olevia ratkaisuja ja PriceGen vastasi parhaiten tarpeitamme”, kertoo Korpelan Voiman myyntipäällikkö Jouko Haapoja. ”Maailma muuttuu ja tehdessämme valintaa, totesimme että PriceGen on kehittynyt ja kehittyy edelleen vastaamaan muuttuneita sähkönmyynnin tarpeita. Myös toimittajan toimialaosaaminen sekä panostukset ratkaisuiden kehittämiseen olivat meille tärkeä valintakriteeri”.

”Kiristyvä kilpailu, riskien kasvaminen sekä profiilikustannuksen merkitys hinnoittelussa vaatii tehokkaat työkalut. Dynaamisten sopimusten lisääntyminen ja näiden hallitseminen sekä oikea-aikaisuus asettavat vaatimuksia myynnille sekä hankinnalle. Tähän haasteeseen PriceGen vastaa jo nyt ja muuttuvien tarpeiden kehityspolku tulevaisuuteen on myös olemassa”, kertoo Tietokouran myyntipäällikkö Markus Helvasto.

”Olemme viimeisen vuoden aikana panostaneet aiempaa enemmän energia-alan toimialaratkaisuihin kehittämällä tuotteitamme ja palveluitamme entistä soveltuvimmiksi markkinoiden tarpeisiin ja olemme herkällä korvalla kuunnelleet asiakaskunnan tarpeita ja vieneet niitä osaksi omaa kehityspolkuamme. Lisäksi olemme omassa rekrytoinnissamme ja sisäisessä koulutuksessamme kiinnittäneet erityistä huomiota henkilöstön energia-alan toimialaosaamisen ja tulemme jatkossakin panostamaan siihen merkittävästi. Näemme, että yhdistämällä korkeatasoisen IT-osaamisen ja vahvan energia-alan toimialaosaamisen tuomme asiakaskunnallemme merkittäviä etuja heidän energia-alan IT-ratkaisuissa. Uskomme, että voimme vastata asiakaskunnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa” valottaa Tietokouran linjauksia yhtiön toimitusjohtaja Jorma Laukkanen.