Lämmitysmuotojen vertailulaskuri Energiateollisuus ry:n kaukolämpötoimialan jäsenille

29.5.2013 |

Tietokoura toteutti Energiateollisuus ry:lle eri lämmitysmuotoja vertailevan web-pohjaisen VerLa-ohjelmiston.

Ohjelmiston avulla työkalun käyttäjä voi vertailla olemassa olevan rakennuksen lämmityksen elinkaarikustannuksia eri lämmitysmuodoilla. Ohjelmisto ottaa huomioon laitteiden hankinnasta ja ylläpidosta sekä energian hinnasta koostuvat kokonaiskustannukset.

Työkalua voivat käyttää Energiateollisuus ry:n kaukolämpötoimialan jäsenet ja heidän asiakaspalveluhenkilöstönsä yhdessä asiakkaidensa kanssa.

”Ohjelmistoprojekti vietiin läpi suunnitellusti, erityisesti toimittajan toimialaosaamisesta oli hyötyä projektin läpiviennissä. Työkalun toiminnallisuutta innovoitiin edelleen vielä projektin aikanakin ja pääsimme yhdessä hyvään lopputulokseen”, kertoi Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry:stä.