LOAS juurruttaa kestävyysajattelun periaatteet opiskelijoihin uuden sukupolven energiaraportointiratkaisulla

13.11.2015 |

Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiö (LOAS) ottaa marraskuun aikana käyttöön Tietokoura Oy:n energiatietopalvelun. Tavoitteena on lisätä LOASin asiakkaiden tietoa käyttämästään energiasta ja vedestä sekä vaikuttaa asukkaiden kulutustottumuksiin ja hiilijalanjälkeen. Uudenlaiselta raportointiratkaisulta odotetaan myös selkeitä säästöjä.

Lappeenrantalainen opiskelija-asuntosäätiö LOAS ylläpitää Suomen vihreintä opiskelija-asuntoyhteisöä. Se huomioi kaikessa toiminnassaan vihreitä arvoja ja pyrkii juurruttamaan esimerkillään kestävyysajattelun periaatteet myös nuoriin asukkaisiinsa. Opiskelijataloissa on uusittu vesikalusteita, ilmastointijärjestelmien lämmön talteenottoa on kehitetty ja peruskorjauksilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. LOASin uusimman talon katolla on aurinkopaneelit, jotka tuottavat sähköä talon omaan käyttöön.

Marraskuussa LOASilla otetaan käyttöön Tietokoura Oy:n uusi energiatietopalvelu, joka tuottaa entistä tarkempaa informaatiota sekä kiinteistön omistajalle että vuokralaiselle veden- ja energiankulutuksesta. Tietokouran myyntipäällikkö Mikko Paalumäki kertoo palvelun tarjoavan kiinteistöjen sähkön-, lämmön, ja vedenkulutustiedot asuinkohteittain. – Kiinteistönomistajille, kiinteistöjä hallinnoiville yhtiöille ja heidän loppuasiakkailleen eli vuokralaisille suunnatusta palvelusta saadaan euromääräistä tietoa kulutuksesta. Palvelu tuottaa automaattisesti sähköiset, helppolukuiset kulutusraportit, jotka toimitetaan myös vuokralaisille. Näin myös huoneiston vuokralainen voi seurata omaa energiankulutustaan ja vaikuttaa siihen aktiivisesti. Raporteilta nähdään myös muutokset kulutuksessa, joten niiden pohjalta voidaan tehdä toimenpiteitä.

LOASin kiinteistöpäällikkö Paavo Leinonen toivoo palvelun vaikuttavan asukkaiden kulutustottumuksiin. – Toimitamme säännöllisesti asiakkaille informaatiota heidän käyttämästään energiasta ja vedestä sekä näiden alkuperästä. Tietoisuuden lisääntyessä asiakkaat voivat muuttaa omien valintojen avulla kulutustottumuksiaan ja näin pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Samalla voidaan säästää myös energiankulutuksessa taloudellisesta näkökulmasta, hän lisää.

Leinosen mukaan palvelulla on myös vaikutuksia LOASin toimintaan sisäisesti. – Uusi palvelu tekee energiakulujen seuraamisesta entistä määrätietoisempaa. Se yhdistettynä tehokkaaseen kiinteistöjen seurantaan ja hallintaan tuottaa toivon mukaan myös selviä säästöjä kiinteistöjen ylläpitokuluihin. Uuden palvelun myötä seurantasykli tiivistyy ja poikkeamat on selkeämmin havaittavissa, koska niistä tulee automaattisesti käyttäjille raportointia, Leinonen kertoo.

Yhteistyö Tietokouran ja LOASin välillä sai alkunsa Lappeenrannan seudulla toimivan yritysverkoston Green Energy Showroomin välityksellä. Alueellisen elinkeinoyhtiö Wirma Lappeenranta Oy:n koordinoimaan vireään verkostoon kuuluu 25 energia- ja ympäristöalan osaajaa, joita yhdistää pyrkimys luoda liiketoimintaa kestävän kehityksen ratkaisuista. Yritysten yhteistyö on poikinut jäsenille uusia asiakkaita, verkostossa on käynnistetty tuotekehityshankkeita ja kehitetty myös uusia tuotteita markkinoille.

Lisätietoja:

Paavo Leinonen, LOAS, kiinteistöpäällikkö, 040 143 6643, paavo.leinonen(@)loas.fi

Mikko Paalumäki, Tietokoura Oy, myyntipäällikkö, +358 40 717 3189, mikko.paalumaki(@)tietokoura.com

Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiö LOAS on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka hallinnoi noin 80 opiskelijataloa Lappeenrannassa. LOASilla on noin 3000 asukasta. www.loas.fi

Tietokoura OY on kasvava IT-ohjelmisto ja –projektitalo, jonka on perustettu vuonna 1996. Yrityksen pääasiakkaita ovat energia- ja vesihuoltoalan yritykset sekä asiakkaat, jotka tarvitsevat toiminnassaan web-pohjaisia ratkaisuja.

 Green Energy Showroom (GES) on Lappeenrannan seudulla toimiva energia- ja ympäristöalan yritysverkosto, jonka jäseniä yhdistää jonka yhdistää pyrkimys luoda liiketoimintaa kestävän kehityksen ratkaisuista. https://www.greenreality.fi/

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

Wirma Lappeenranta Oy palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä, yrityksiä ja matkailijoita sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Tavoitteenamme on saada Lappeenrannan seudulle uudistuvaa liiketoimintaa ja lisätä alueemme vetovoimaisuutta. Wirma on Lappeenrannan ja ympäristökuntien – Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren – omistama voittoa tavoittelematon seudullinen elinkeinoyhtiö. www.wirma.fi