Enerity™ Sähköverkko

75 prosenttia sähköverkkoasiakkaistamme suosittelee meitä. Liity sinäkin tyytyväisiin asiakkaisiimme ja heitä turhat Excelit pois!

Enerity™ Sähköverkko on vakioitu, kustannustehokas ratkaisu, joka vastaa moniin verkkoyhtiöiden toiminnassaan kohtaamiin haasteisiin. Ratkaisulla yhtiö hallitsee nykyisten ja uusien tariffien ja tariffirakenteiden suunnittelun sekä analysoinnin todellisiin ja ennakoituihin kustannuksiin perustuen. Enerity™ Sähköverkko sisältää myös ajantasaiseen tietoon pohjautuvan liiketoiminnan seurannan ja ennakoinnin sekä sallitun tuoton laskennan.

Tuotekehityksessä on otettu huomioon tehotuotteiden hinnoittelu sekä ohjelmiston yhteensopivuus tulevaisuuden Datahubin kanssa. Ratkaisu hyödyntää ajantasaisia siirtosopimus- ja mittaustietoja, jotka päivittyvät automaattisesti asiakkaan tietojärjestelmistä käyttöönoton yhteydessä muodostettavia yhteyksiä pitkin.

Enerity™ Sähköverkko -ratkaisu

 • tukee uusia tehotuotteita ja helpottaa siirtymävaihetta
 • vähentää hinnoitteluun, suunnitteluun, seurantaan ja ennustamiseen tarvittavaa työaikaa ja – määrää
 • parantaa tiedon luotettavuutta ja ajantasaisuutta sekä helpottaa tiedonsaantia, koska palvelu on liitetty asiakkaan omiin asiakas- ja mittaustietojärjestelmiin
 • vähentää Excelien pyörittämistä
 • minimoi mahdolliset laskentavirheet
 • mahdollistaa tehokkaan siirtotuotteiden yksityiskohtaisen hallinnan tarkemmilla ja ajantasaisemmilla lähtötiedoilla
 • helpottaa sallitun tuoton optimoimista
 • auttaa seuraamaan ajantasaisesti suunniteltua liiketoimintaa ja sen toteutumista
 • auttaa tarkastelemaan eri skenaarioita ja uusia siirtotuotteita tuotekohtaisella tasolla
 • näyttää hinnoittelun vaikutuksen liiketoimintaan sekä nykyisille että tuleville ajanjaksoille
 • mahdollistaa tarkat, ajantasaiset raportit

Enerity™ Sähköverkko -ratkaisun kehitykseen ovat osallistuneet Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Järvi-Suomen Energia, PKS Sähkönsiirto Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy sekä Keravan Energia Oy.