Siirtotuotteiden hinnoittelu tehokkaammaksi Järvi-Suomen Energialla

13.12.2017 | Asiakkaat, Sähköverkko

”Tunnistimme, että meillä oli tarve kehittää automatisoidusti liiketoimintamme seurantaa, ennustamista ja siirtotuotteiden hallintaa. Julkisuudessa sekä energiatoimialalla on keskusteltu siirtotuotteiden hinnoittelun uudistamisesta, jossa siirtomaksujen yhtenä veloitusperusteena on huipputeho. Näistä syistä lähdimme kehittämään yhdessä Tietokoura Oy:n ja kolmen muun sähköverkkoyhtiön kanssa Enerity™ Sähköverkko -ohjelmistoa, jossa nykyisin manuaalista työtä ja eri lähdejärjestelmistä tehtävää poimintaa vaativat laskennat suoritetaan ohjelmallisesti. Voimme jatkossa tehdä siirtotuotteiden hinnoittelua aiempaa tarkemmilla ja reaaliaikaisimmilla lähtötiedoilla ja vähemmällä vaivalla sekä varioida erilaisia skenaarioita ja uusia siirtotuotteita. Näemme välittömästi hinnoittelun vaikutuksen liiketoimintaamme nykyiselle ja tuleville seurantajaksoille”, kertoo kehityspäällikkö Antti Latsa Järvi-Suomen Energialta.

”Tietokoura on tehnyt kymmenen vuotta ohjelmistoja energia-alalle. Enerity™ Sähkökauppa ja Enerity™ Asiakasviestit -järjestelmää käyttää yli 60 energia- ja vesiyhtiötä Suomessa. Asiakastoteutuksissa on tuotteistetut rajapinnat välttämättömiin operatiivisiin tietojärjestelmiin. Vuosi sitten aloimme Tietokourassa miettiä, voisiko siirtotuotteiden laskentaa ja suunnittelua optimoida ohjelmallisesti. Hyödynsimme ideoinnissa kokemustamme sähkönmyyntiyhtiöille suunnatusta tuotteestamme sekä vahvuuksiamme, joita ovat integraatiot, asiakas- ja mittaustietojärjestelmien suurten datamassojen käsittely sekä liiketoimintaosaaminen. Päätimme kutsua koolle edustajia asiakasyrityksistämme ja esittelimme ideamme heille. Kiinnostus heräsi, ja päätimme aloittaa kehityshankkeen yhdessä neljän verkkoyhtiön kanssa,” toteaa myyntipäällikkö Mikko Paalumäki Tietokourasta.

Järvi-Suomen Energia huolehtii Suur-Savon Sähkö -konsernin alueella sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Verkkoyhtiön ammattilaiset työskentelevät noin 27 000 kilometrin mittaisen sähköverkoston suunnittelun, rakennuttamisen, käytön ja kunnossapidon parissa. Järvi-Suomen Energia sopii omalla toimialueellaan myös sähköliittymien kaupat.

Tietokoura on korkeatasoinen IT-ohjelmisto- ja projektitalo, joka on perustettu vuonna 1996 ja on luottoluokitukseltaan AAA-luokassa. Tietokoura on saavuttanut markkinajohtajan aseman monella tuotealueella, ja tuotetarjontamme kasvaa edelleen. Asiakkaamme arvostavat tuotelähtöisyyttämme, innovatiivisuuttamme sekä IT-, projekti- ja energia-alan asiantuntijuuttamme. Tietokouran Enerity™-tuoteperhe tarjoaa web-pohjaisia tuotteita, jotka sovitamme asiakkaamme tarpeisiin. Enerity™-tuotteet integroituvat muihin energia- ja vesihuoltoalan ohjelmistoihin, ja toimimme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa asiakkaidemme parhaaksi. Tuotteistettujen ratkaisuidemme ohella toteutamme myös vahvaan kokemukseemme perustuvia asiakaskohtaisia ohjelmisto- sekä konsultointikokonaisuuksia.