Suur-Savon Sähkö yhteistyöhön Tietokouran kanssa

1.10.2013 | Sähkönmyynti

Suur-Savon Sähkö on valinnut PriceGen-ohjelmistotuotteen sähkökaupan riskienhallintaan. PriceGenin avulla Suur-Savon Sähkö voi tehostaa tarjouslaskentaa, asiakassalkkujen ylläpitoa sekä hankinnan suojauksia.

Toimitus sisältää rajapinnat, joilla välitetään tietoja eri järjestelmien välillä. Näin tietoa on paremmin saatavilla, ja virheiden mahdollisuus vähenee. Käyttöönotto aloitettiin kesällä 2013 ja saatiin valmiiksi syksyllä 2013.

”Uudenlaiset sähkösopimukset ja lisääntyvät tuntienergiatiedot asettavat uusia vaatimuksia tietojärjestelmille. Asiakassalkkujen ja -hintojen hallintaan tarvitaan työkalut, jotka mahdollistavat tietojen hyödyntämisen muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Haluamme toimia oikea-aikaisesti ja tarjota asiakkaillemme sähköpörssin edut. Kartoitimme mahdollisuutta kehittää aiempaa järjestelmäämme sekä tutkimme markkinoilla olevia tuotteita ja totesimme, että PriceGen vastaa näihin tarpeisiin parhaiten. Sähkön myynti ja sopimusmallit tulevat muuttumaan ja lisääntymään, ja uskomme, että PriceGen vastaa muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Tietokouran projekti- ja erityisesti energia-alan osaaminen mahdollistivat tuotteen käyttöönoton nopeasti. PriceGeniin tehtiin myös sovitustyötä, jolloin ohjelmistoon liitettiin meille tärkeitä toiminnallisuuksia”, kertoo sähkön hankintapäällikkö Antti Tammi Suur-Savon Sähköltä.

”Teimme PriceGen käyttöönoton yhdessä Suur-Savon Sähkön kanssa muutamassa kuukaudessa keskellä kesälomakautta. Kyseessä on sähkökaupan riskienhallinnan valmistuote, jolla on eniten käyttöönottoja Suomessa ja selkeä tuotekehityspolku. Tämä tekee PriceGenistä yhtiöille erittäin houkuttelevan riskienhallintaohjelmiston”, toteaa myyntipäällikkö Markus Helvasto Tietokoura Oy:ltä.

Suur-Savon Sähkö on Järvi-Suomen alueella toimiva energiayhtiö. Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 182,3 miljoonaa ja sähköenergian myynti yli 100 000 asiakkaalle oli 1 980 GWh.