Tietokoura ja sen henkilöosakkaat ostivat CGI Suomi Oy:n omistamat Tietokouran osakkeet 8.12.2015

10.12.2015 | Enerity Solutions

Tietokoura Oy ja sen henkilöosakkaat ostivat CGI Suomi Oy:n omistamat Tietokouran osakkeet 8.12.2015 tehdyllä kaupalla. CGI Suomi Oy omisti aiemmin n. 25% Tietokouran osakekannasta. Kaupan jälkeen Tietokouran omistus on kokonaisuudessaan henkilöstön ja yhtiön omistuksessa.