Tietokoura Oy ja Energiameklarit Oy yhteistyöhön

12.9.2014 | Enerity Solutions, Sähkönmyynti

Tietokoura Oy ja Energiameklarit Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on parantaa molempien yhtiöiden asiakkailleen tarjottavien palvelujen laatua.

Sähkömarkkinoiden kiristyvä kilpailu asettaa entistä suurempia vaatimuksia sähköyhtiöille ja näiden tietojärjestelmille. Toimivien järjestelmien avulla voidaan varmistaa tuotteiden oikeampi hinnoittelu, tarjota sähköyhtiöiden asiakkaille entistä parempaa ja joustavampaa palvelua sekä hallita tehokkaasti yhtiön myynnin ja hankinnan riskit.

Yhteistyön myötä Tietokouran sähkön myynnin ja hankinnan salkunhallintajärjestelmä PriceGen voidaan integroida joustavasti Energiameklareiden riskienhallintapalveluihin. Integrointi helpottaa asiakkaiden tietojenkäsittelyn joustavuutta ja eheyttä, kun myynnin ja hankinnan tiedot välittyvät suoraan riskienhallintapalveluihin, jolloin oikea tieto on kaikkien palvelua käyttävien järjestelmien ja tahojen käytössä reaaliajassa ja oikeana.

”Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet Tietokouran PriceGen-tuotetta huomioiden sähkömarkkinoiden muuttuvat tarpeet. Lisäksi yhteistyö muiden energia-alan toimijoiden ja erityisesti asiakkaiden kanssa on mahdollistanut meille markkinajohtajan aseman Suomessa. Kehitämme jatkuvasti ratkaisujamme, jotta asiakkaamme pystyvät toimimaan entistä tehokkaammin ja joustavammin sähkömarkkinoilla. Yhteistyösopimuksemme Energiameklareiden kanssa antaa yhteisille asiakkaillemme joustavuutta ja tehokkuutta sähkön myynnin ja hankinnan tietojenkäsittelyn haasteisiin”, kertoo Tietokoura Oy:n toimitusjohtaja Jorma Laukkanen.

”Olemme uusimassa asiakkaillemmekin tarjottavaa sähkökaupan riskienhallintajärjestelmää ja samassa yhteydessä haluamme vastata asiakkaidemme suunnalta tulleeseen tarpeeseen linkittää jo muissa järjestelmissä olemassa olevia riskienhallinnan lähtötietoja automaattisesti uuteen järjestelmäämme. Asiakkailta saadun palautteen ja omien selvitysten perusteella totesimme Tietokouran PriceGen-tuotteen tarjoavan toimivan ratkaisun tähän tarpeeseen. Lisäksi tiedämme, että Tietokouralla on kokemusta vastaavien järjestelmien yhteen integroinnista”, toteaa Energiameklarit Oy:n toimitusjohtaja Esko Kytömäki.