Tietokoura Oy lahjoitti rahaa LUT:n varainhankintakampanjaan

19.2.2015 | Enerity Solutions

LUT on menestynyt hyvin yliopistojen ja korkeakoulujen välisessä kilpailussa. Ihailemme yliopiston ennakkoluulotonta, rohkeaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa tapaa toimia. Tällaista itseluottamusta tarvittaisiin Suomessa muuallakin. Haluamme osaltamme olla tukemassa maakuntamme yliopiston toimintaa.

Tietokouralle on tärkeää, että paikkakunnalla on LUT:n ja Saimian muodostama osaamiskeskittymä. ”Tietokoura on perustettu 1996 teknillisessä yliopistossa saatujen oppien varaan, ja osaamisemme perustuu edelleen yliopistolta saatavaan oppiin”, sanoo yhtiön pääomistaja, kansanedustaja Jukka Kopra. Tietokouralla ei ole koskaan ollut pulaa osaavista ihmisistä, kiitos yliopiston. Vuosien varrella Tietokourassa on ollut yliopistolta harjoittelijoita sekä diplomityöntekijöitä, ja tälläkin hetkellä yli puolet Tietokouran henkilöstöstä on saanut oppinsa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla.

Energia-alan IT-toimittajana Tietokoura on ollut erityisen tyytyväinen yliopiston valitsemista painopistesuunnista. Varsinkin suuntautuminen energia-alan huippuyliopistoksi on tuonut ja tuo synergiahyötyjä Tietokouralle. Olemme Tietokourassa varmoja siitä, että yhteistyömme yliopiston kanssa tulee tiivistymään jatkossa entisestään. Pitkällä tähtäimellä osaamistavoitteemme sähkötoimialalla ovat lähes yhteneväiset yliopiston strategian kanssa.

Tietokoura haluaa lahjoituksellaan olla tukemassa yliopiston kehitystä ja uuden strategian toimeenpanoa.