Tossu – Strategia toimenpiteiksi

12.2.2013 |

Lappeenrannan kaupunki haluaa kehittyä yrittäjyyttä suosivaksi ja ympäristöystävälliseksi kaupungiksi, jossa lapsiperheet viihtyvät ja nuorille löytyy monipuolisia opiskeluvaihtoehtoja sekä töitä. Näiden strategisten päätavoitteiden mukaan eri toimialat jalkauttavat strategiat toimenpiteiksi, ja tavoitteiden saavuttamista mitataan.

Tietokouran tekemä Toimintasuunnitelma-ohjelma eli Tossu auttaa strategian jalkauttamisessa. Ohjelma on käytössä kasvatus- ja opetustoimella peruskouluissa ja lukioissa. Toimialan johtoryhmä on määritellyt Tossuun tavoitteet sekä kaikkia yksikköjä koskevat toimenpiteet. Rehtorit puolestaan suunnittelevat vuosittaiset koulukohtaiset toimenpiteet. Tossusta rehtorit ja opettajat näkevät selkeästi toimenpiteet, jotka tähtäävät esimerkiksi siihen, että kaikki peruskoulun päättäneet hakeutuvat j atko-opintoihin tai siihen, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan opetuskäytössä tehostaa. Tossun avulla voidaan kirjata koulujen toimenpiteet ja tulokset, jolloin nähdään toimenpiteiden ja strategian edistyminen yhden tai kaikkien koulujen osalta tai vaikka yhden teeman osalta.

”Papereiden ja sähköpostien lähettäminen on vähentynyt merkittävästi, ja tiedonvälitys on tehostunut. Lisäksi eri alueilla olevat koulut voivat suunnata toimenpiteitä omista lähtökohdistaan, jolloin toiminnan mielekkyys paranee. Tossun avulla strategia tulee lähemmäs opettajia heitä auttaen, jolloin saamme ohjattua toimintaamme strategian mukaiseksi. Ohjelmaa on myös yksinkertaista käyttää”, toteaa perusopetusjohtaja Mari Routti Lappeenrannan kaupungilta.