Asiakkaitamme

Olemme toteuttaneet satoja ohjelmistoprojekteja ja tuotteiden käyttöönottoja. Tuotamme asiakkaalle aidosti hyödyllisiä ja korkealaatuisia palveluita. Lue, miten asiakkaamme ovat hyötyneet yhteistyöstä.

Helen

Helenin yritysasiakkaiden sähkötuotteiden hallinta tapahtuu Enerity™ Sähkökauppa – ratkaisulla

”Helen on yksi Suomen suurimmista sähköä ja uusia energiaratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Myymme sähköä yli 450 000 asiakkaalle Suomessa. Sähkötuotteista löytyykin asiakkaillemme paras vaihtoehto ja yritysasiakkaiden osalta sähkötuotteiden hallinta tapahtuu Enerity™ Sähkökauppa -ratkaisulla.  Valitsimme markkinajohtaja Enerity™-tuoteratkaisun, jonka avulla voimme kehittää palveluitamme ja tuotteitamme edelleen”, kertoo Myynti yrityksille –yksikön päällikkö Jyrki Eurén.

Caruna

Caruna käyttää Enerity™ Sähköverkko -ratkaisua hinnoittelussa ja liiketoiminnan seurannassa

”Valitsimme Enerityn, koska haluamme vähentää muun muassa manuaalisesti tehtävää poimintatyötä asiakas- ja mittaustietojärjestelmistä. Lisäksi erilaisten mallinnusten tekeminen helpottuu”, kertoo johtava asiantuntija Matti Halkilahti Carunalta.

Porvoon Sähköverkko Oy

Porvoon Energia Oy:llä on käytössä kaikki Enerity™ -ratkaisut

Porvoon Energia Oy:llä on käytössä kaikki Enerity™-ratkaisut.  Enerity™ Asiakasviestit otettiin käyttöön 2012, Enerity™ Sähkökauppa 2016 ja uusimpana Enerity™ Sähköverkko 2019.

”Siirtohinnoittelun tekeminen halutaan helpoksi ja läpinäkyväksi. Hinnoittelun muutosten vaikutus nähdään helposti ja tulevaisuuden suunnitteluun saadaan paremmat työkalut. Samoin liiketoiminnan seurannan vaivattomuus painoi vaakakupissa valintaa tehdessämme. Jatkossa saamme tarvittavat tiedot nopeasti ja helposti yhdestä järjestelmästä”,  kertoo toimitusjohtaja Magnus Nylander Porvoon Sähköverkko Oy:stä

PKS Sähkönsiirto Oy

PKS Sähkönsiirto Oy tarkastelee hinnoittelurakenteita Enerity™ Sähköverkko -ratkaisulla

”Ratkaisu mahdollistaa hinnoittelurakenteen muutosten nopeamman sekä luotettavamman simuloinnin ja vaikutusten arvioinnin liiketoimintaan, kuten yhtiön rahavirtoihin ja kohtuulliseen tuottoon. Lisäksi se helpottaa asiakasvaikutusten ennakointia siten, että erilaisista vaihtoehdoista pystyy valitsemaan parhaiten toimivan ratkaisun – niin meidän kuin asiakkaan näkökulmasta,” kertoo palvelupäällikkö Raimo Toivanen PKS Sähkönsiirto Oy:stä. ”Enerity Solutions Oy:llä on loistava tietotaito niin energia- kuin ohjelmistoalasta. Tekemisestä kuvastuu aito halu kehittää yhdessä laadukasta ja toimivaa ratkaisua vastaamaan asiakkaiden nykyisiä sekä tulevia tarpeita. Toiminta on napakkaa ja ratkaisukeskeistä, mutta samalla joustavaa ja ketterää – toisin kuin monessa ohjelmistotalossa.”

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:lle Enerity™ Sähkökauppa käyttöön

Vantaan Energia Oy käyttää Enerity™ Sähkökaupan tuotteita sähkön tarjouslaskentaan, salkunhallintaan ja myynnin suojauksiin. ”Valitsimme Enerity™ Sähkökaupan, koska kyseisen ratkaisun avulla pääsemme entistä paremmin kiinni asiakaskohtaiseen kannattavuuteen ja tätä kautta pystymme nopeimmin kehittämään sähkönmyynnin kannattavuutta. Samalla pystymme tehostamaan omaa toimintamme mm. integraatioita hyödyntämällä. Valinnassamme arvostimme myös sitä, että kyseessä on valmiit tuotteet, joilla on hyvät referenssit ja joita saatiin joustavasti sopeutettua yhtiökohtaisiin tarpeisiimme”, perustelee Vantaan Energia Oy:n myyntiryhmän päällikkö Ari Lehtinen.

”Yhteistyö Enerity Solutions Oy:n kanssa on ollut erittäin sujuvaa. Yhtiön syvällisestä energia-alan asiantuntemuksesta on ollut erittäin paljon hyötyä projektissa ja lopputuloksessa”, kiittelee Ari.

”Sähkökauppa on liiketoimintaa, jossa hyvän tuloksen tekeminen on haastavaa mutta riskien toteutuessa isojen tappioiden tekeminen on helppoa. Me Vantaan Energialla haluamme huolehtia sähkökaupan riskienhallinnasta ja asiakaskannattavuudesta mahdollisimman hyvin – Enerity Solutions Oy:n tuotteet auttavat meitä tässä työssä merkittävästi. Enerity™ Sähkökaupan avulla pystymme huolehtimaan eri tyyppisten sopimusten hinnoittelusta, hallinnoinnista ja kannattavuuden seurannasta. Lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja aiempaa monipuolisempia sähkötuotteita – asiakaslähtöisesti”, jatkaa Ari.

Kymenlaakson Sähkö Oy

Enerity™ Kymenlaakson Sähkö Oy:n sähkönmyynnin avuksi

”Tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin erilaisia sähkösopimusvaihtoehtoja, joilla asiakkaat voivat hallita sähkönhankintakustannuksiaan. Suurasiakkaille tarjottavat markkinahintavaihteluiden hyödyntämiseen perustuvat sopimusvaihtoehdot edellyttävät myös taustajärjestelmiltämme entistä monipuolisempia ominaisuuksia. Tähän tarpeeseen Enerity™ Sähkökauppa -ratkaisu tarjosi meille parhaan vaihtoehdon. Halusimme valmiin tuotteen ja valitsimme Enerityn, koska se sisältää asiakkaittemme tarpeita entistä paremmin palvelevia tarjouslaskennan ja sähkösalkunhallinnan toiminnallisuuksia. Lisäksi Enerity™-tuotteen laajat integraatiomahdollisuudet vähentävät käsin tehtäviä työvaiheita, ja saamme aiempaa paremmin tietoa sähkönmyynnin keskeisimmistä riskitekijöistä”, kertoo Kymenlaakson Sähkö Oy:n myyntipäällikkö Kari Halonen.

Nivos

Nivos käyttää liiketoiminnan suunnittelun apuna Enerity™ Sähköverkko -ratkaisua

”Tulevaisuuden suunnittelu muuttuvassa sähköverkkoliiketoiminnassa vaatii ajantasaista ja luotettavaa tietoa. Lisäksi tiedon tulee olla helposti ja nopeasti saatavilla.  Näimme Enerity™ Sähköverkko –ratkaisun tässä tarpeellisena ja erinomaisena työkaluna. On hienoa, että saamme automaattisesti kattavat raportit liiketoimintamme suunnittelun tueksi”, kommentoi Nivoksen verkkojohtaja Timo Korpelainen.

Pori Energia

Enerity™ Sähkökauppa vastaa sähkönmyynnin muuttuneisiin tarpeisiin Pori Energialla

”Etsimme järjestelmää, jolla pystyisimme hallitsemaan nykyiset ja uudet dynaamiset sopimukset ja niihin liittyvät hinnankiinnitykset turvallisesti. Samalla haimme myös tarjous- ja sopimuskäytäntöihimme yhdenmukaistamista ja tehokkuutta. Myös kokonaisuuden hallintaa tuli tehostaa, jotta riskienhallintaa varten tarvittava tieto on paremmin myyjien käytössä”, Marko Rinta-Korhonen kertoo.

”Käytyämme markkinoilla olevat tuotteet läpi totesimme Tietokouran tuotteen olevan lähimpänä vaatimuksiamme. Valmiin tuotteen salkkujen hallintaosuuteen tehdyt muutokset ja siihen liittyvät työt sujuivat hyvässä yhteistyössä Enerity Solutions Oy:n henkilökunnan kanssa. Olemme todella tyytyväisiä tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin. Pystymme tällä hetkellä vastaamaan tarjouspyyntöihin huomattavasti aiempaa tehokkaammin, ja dynaamisiin sopimuksiin tehtävien kiinnitysten ylläpito on helppoa ja turvallista. Sähkömarkkinat tulevat jatkossakin muuttumaan voimakkaasti, ja kilpailu kiristymään entisestään. Uskon, että yhteistyössä Enerity Solutions Oy:n kanssa Enerity™ Sähkökauppa tulee vastaamaan myös näihin tarpeisiin”, Marko Rinta-Korhonen toteaa.

Kuopion Energia Oy

Kuopion Energia käyttää Enerity™ Asiakasviestit -ratkaisua viestinnän kohdentamiseen ja tehostamiseen

“Olemme käyttäneet Enerity™ Asiakasviestit -ratkaisua Kuopion Energia Oy:llä jo yli 2 vuotta”, kertoo Kuopion Energia Oy:n kaukolämpöjohtaja Reima Lassila. ”Ratkaisun avulla viestintämme asiakkaiden suuntaan on tehostunut ja parantunut. Sillä on ollut myös merkittävä positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyyteemme. Matkapuhelin- ja sähköpostiperusteinen viestintä ei ole aikaan tai paikkaan sidottua, minkä lisäksi pystymme kohdentamaan sen tietyille asiakkaille, esimerkiksi tiedottamaan tietyn alueen kiinteistöihin suunnitelluista lämmönkeskeytyksistä ja muista kiinteistöihin liittyvistä tapahtumista, kuten mittarinvaihdoista. Oleellista on myös se, että asiakkaamme ovat kattavasti liittyneet viestipalvelujen käyttäjiksi. Ratkaisu oli meille oikea valinta, sillä asiakkaidemme tyytyväisyys on toimintamme kulmakivi. Lisäksi täytämme sen avulla Energiateollisuus ry:n suositukset.”

Vaasan Sähköverkko Oy

Vaasan Sähköverkko Oy valitsi Enerity™ Asiointipalvelut kohdennettuun asiakasviestintäänsä

Vaasan Sähköverkko Oy valitsi Enerity™ Asiointipalvelut kohdennettuun asiakasviestintäänsä. Vaasan Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Juha Rintamäki perustelee Enerity Solutions Oy:n tuotteen käyttöönottamista seuraavin kriteerein: ”Halusimme löytää ratkaisun, joka perustuu nimenomaan palveluun, koska emme halunneet hankkia ratkaisua varten erillisiä laitteita tai ohjelmia. Keskeistä oli myös se, että käyttöönotto on mahdollisimman vaivatonta ja toimittaja ymmärtää energiayhtiön prosesseja ja toimintaa.”

Vaasan Sähköverkko Oy:n järjestelmäpäällikkö Stefan Ingman on tyytyväinen Enerity™ Asiointipalveluiden käyttöönottoon. Suunnitelman mukainen käyttöönotto sujui sovitussa ajassa ilman suurempia yllätyksiä. Käyttöönoton yhteydessä eteen tulleet tarkennukset ja pienet muutokset pystyttiin hoitamaan joustavasti ilman, että ne olisivat vaikuttaneet kokonaisaikatauluun tai arvioituihin työmääriin. ”Oli mukavaa viedä läpi IT-projekti, jossa toimittaja ymmärsi Asiakkaan tarpeet ja toiveet”, Stefan Ingman täydentää.

Kokkolan Energia Oy

Kokkolan Energia tarjoaa monipuolisia sähkösopimuksia Enerity™ Sähkökauppa -ratkaisulla

Kokkolan Energia tarjoaa asiakkailleen edullisia ja monipuolisia sähkösopimuksia. ”Asiakkaamme saavat meiltä tuttuja sähkötuotteita ja räätälöityjä sähkösopimuksia. Etsimme sähkötuotteiden hinnoitteluun sekä tarjousten ja sopimusten hallintaan valmisohjelmistoa, ja Enerity sopi parhaiten tarpeisiimme. Arvostimme valintaa tehdessämme Enerityn modulaarisuutta sekä valmiita rajapintoja mittaustietokantaan ja tulevaan Synerall-asiakastietojärjestelmäämme”, kertoo liiketoimintapäällikkö Jouko Haapoja Kokkolan Energia Oy:ltä.

Nokian Vesi Oy

Nokian Vesi Oy hyödyntää asiakastiedotuksessaan Enerity™ Asiointipalveluja

Nokian kaupungin vesihuoltolaitos tiedottaa asiakkaitaan aktiivisesti vedenjakeluun liittyvissä asioissa. Esimerkiksi vesijohtovuodot ja verkoston saneeraukset ovat tilanteita, joissa kuluttajat tavoitetaan tekstiviesteillä nopeasti ja edullisesti. ”Haluamme kehittää tiedotustamme niin, että palvelisimme kuluttajia mahdollisimman hyvin. Enerity Solutions Oy:n tuote on sopinut hyvin tarpeisiimme”, kertoo Tapio Ketola Nokian kaupungin vesihuoltolaitokselta.

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry:n Sähkökatkokartta-palvelua toimittaa Enerity Solutions

Sähkökatkokartta on Energiateollisuuden tarjoama palvelu, joka näyttää koko Suomessa olevien sähköttömien asiakkaiden määrän. Sähkökatkokartta on ollut ahkerassa käytössä jo 3 vuoden ajan. Vuonna 2018 sivustolla vieraili yli 230 000 kävijää, joiden yhteenlasketut sivujen latausmäärät ylsivät melkein 6 miljoonaan. ”Meistä on hienoa, että palvelu on niin laajassa käytössä ja tästä on muodostunut Energiateollisuuden käyntikortti”, kertoo Energiaverkot-yksikön johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuudesta.